Programmet tar ikke opp nye studenter

Kroppsøving 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden. Hoveddelen av undervisningen foregår i Halden, deler av undervisning vil foregå i høgskolens lokaler i Fredrikstad og på andre eksterne arenaer, se informasjon i semesterplaner.

Kroppsøving 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) er valgbar enhet i 4-årig grunnskolelærerutdanning i 4. studieår. Studieplanen for aktive kull finnes under.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning.
Studieleder Lin E. Sandhaug Ramberg