Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2019–2020)

Kroppsøving 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 fyller kompetansekravet for å kunne bli tilsatt som lærer i kroppsøving i barneskolen. Studenter som ønsker ytterligere studiekompetanse i kroppsøving, har mulighet til å søke Kroppsøving 2 for grunnskolelærerutdanning 1-7 ved andre høgskoler.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 03:53:41