Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2019–2020)

Integrering av studier eller praksisopplæring i utlandet kan skje ved at hele eller deler av studiene i den valgbare delen av grunnskolelærerutdanningen kan bestå av studier i utlandet, dvs. 6. semester. Forutsetningen er at det foreligger en forhåndsgodkjenning fra vår institusjon, basert på kriteriene i de nasjonale retningslinjene, og at det kan organiseres nødvendig praksisopplæring, enten under utenlandsoppholdet eller før/etter utenlandsoppholdet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 03:09:31