Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 
Velg kategori Påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og PPU fra listen.

Studiekode: 224.1984

Når skal du søke

Søkerportalen åpner 1. februar

Søknadsfrist: 1.mars 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Hvordan søker du