Velkommen til IKT for lærere (30 studiepoeng)

Hei og velkommen som student på IKT for lærere (15+15 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold høst 2022!

Organisering og undervisning

Studiet  er delt inn i to emner:

  • Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) - IKTMOOC -som undervises i høstsemesteret 2022
  • Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) - IKTPEDMOOC - som undervises i vårsemesteret 2023

Disse emnene er nettstudier, og det vil si at de er 100% fleksible og på nett. Du skal altså ikke møte opp til undervisning eller avlegge eksamen på campus.

Informasjon og pensum i IKTMOOC finner du i læringsplattformen (LMS) Canvas. Du får tilgang til emnet «LA101IKT14-1 22H Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi» her: http://hiof.instructure.com

Semester-registrering og oppstartsforelesning

Du mottar en SMS for å opprette et passord etter du har fått opptak som student. (dersom du er ny student ved HiØ)
Vi anbefaler deg at du ser hele denne filmen (28 min) med studieinformasjon:
https://www.youtube.com/watch?v=uuPZ1a1SU-Y&t=4s   Denne filmen er fra 2021, men mye av innholdet og informasjon stemmer også for høsten 2022. Ny oppdatert film kommer 15. august. Filmen er å betrakte som en oppstartsforelesning for emnet. 

Informasjon i dette studiet får du i diskusjonsforum i Canvas og i denne Facebook-gruppa: https://www.facebook.com/groups/iktmooc2022   

NB! Det viktig at du semesterregistrerer deg på StudentWeb. (dette kan du gjøre fra 1.august) slik at du blir meldt til eksamen og får studierett på studiet.

Når du registrerer deg i Studentweb må du bekrefte å ha lest gjennom en del sentral informasjon for studenter ved Høgskolen i Østfold, blant annet egenerklæring i forhold til fusk og plagiat. Faktura for semesteravgiften oppretter du selv i StudentWeb.

Alle modulene for IKTMOOC skal være klare fra 1. juli – noen moduler slippes allerede 1. juni - så du kan med andre ord begynne å studere allerede nå. 

Veiledning

Veiledning skjer gjennom videoveiledning her: https://whereby.com/hiofmooc. Tidene som gjelder er mandag - fredag kl. 11-13 og søndag -torsdag kl. 18-21. Totalt 25 timer i uka. Veiledning er stengt mellom 24. juni og 8. august.
Informasjon om dette finner du også i Canvas og i Facebook-gruppen. .

IKT for lærere (30 studiepoeng) består som nevnt av to emner. Dersom du har søkt på IKT for lærere (30 studiepoeng) har du fått opptak til begge emnene – altså både til IKTMOOC (høst) og til IKTPEDMOOC (vår). Det er også mulig å søke enkeltemneopptak til begge emnene – eller kun til ett av emnene. Hvis du ønsker å søke enkeltemneopptak til emne 1, Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) - IKTMOOC – kan du gjøre dette fra 1. mai til 15. september. Hvis du ønsker å søke enkeltemneopptak til emne 2, Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) – IKTPEDMOOC - kan du gjøre dette fra 1. desember 2022 til 1. februar 2023. Ny oppdatert informasjon om IKTPEDMOOC får du i desember 2022, men du kan allerede nå melde deg


Lykke til med studiene - og ha en riktig god sommer!

Hilsen Magnus Nohr og Stine M. Brynildsen

 

Publisert 15. juni 2018 09:15 - Sist endret 30. mai 2022 13:35