Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2017–2018)

Målgruppe er studenter i Grunnskolelærerutdanningen 1-7. trinn.

Studenter som fullfører valgfaget Kunst og håndverk 1, trinn 1-7 (30 studiepoeng), fyller kompetansekravet som er bestemt for å kunne bli tilsatt som lærer i kunst og håndverk på barnetrinnet i norsk skole.
Ved påbygging med Kunst og håndverk 2, 1-7 (30 studiepoeng) og bestått grunnskolelærerutdanning, kvalifiserer studiet for opptak til Masterstudium i formgiving, kunst og håndverk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:04:29