Matematikk 1 (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Semesteravgift:
NOK 800

Er du utdannet lærer uten matematikk i fagkretsen, bør du absolutt vurdere å videreutdanne deg innenfor matematikk.

Matematikk er både et av basisfagene i grunnskolen, samtidig som det er stort behov for lærere med tilstrekkelig kompetanse i matematikk.

Matematikk 1 er første del av årsstudiet i matematikk. Gjennom studiet lærer du å legge til rette for en helhetlig matematikkundervisning. I tillegg til å øke egen kompetanse i matematikk, vil du lære å analysere elevenes matematiske utvikling, være en god matematisk veileder og samtalepartner, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, samt å kunne evaluere og velge materiell til bruk i undervisningen. Temaene i studiet er tallære og regning med desimaltall, brøk og prosent, funksjonslære, algebra og statistikk og sannsynlighetsregning.

Undervisning

Undervisningen foregår på dagtid, to dager i uka.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder: Åsmund Solli

Telefon: +47 69 60 81 37

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig

Avdeling for lærerutdanning.
Studieleder Jarl Hagen