Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2011–2012)

?Studiet kan f.eks. inngå i et forutgående løp for praktisk-pedagogisk utdanning eller som videreutdanning for lærere. Det er også aktuelt for arbeid i kulturskole og det frivillige musikkliv.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 01:57:13