Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2011–2012)

Studiets læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap
Studenten:

 • har kunnskaper om jazzhistorie.
 • har tilegnet seg kunnskaper innenfor stilepoker i musikkhistorie.
 • har kunnskaper om egen stemme og i flerstemmig sang.
 • har utviklet kunnskaper som fører til personlig vekst og utvikler musikalske samarbeidsformer og som gir et musikkfaglig grunnlag som lærer i grunnskolen.
 • har kunnskaper om ulike sider ved det å lytte til ulike former for musikk samt å utvikle gehøret.

Ferdigheter
Studenten:

 • har grunnleggende ferdigheter i skolefaget musikk og kan tilrettelegge for differensiert og tilpasset opplæring.
 • har utviklet evner til å lede musikalske aktiviteter innenfor og utenfor skolemiljøet og utnytte og videreutvikle sine egne musikalske evner.
 • har utviklet ferdigheter på eget hovedinstrument.

Generell kompetanse:
Studenten:

 • kan reflektere mellom mål og innhold i musikkfaget på trinnene 5 til 10. 
 • har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et flerkulturelt samfunn.
 • kan aktivisere og stimulere eleven sin evne til å oppleve og å uttrykke seg gjennom musikk.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:04:47