Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2011–2012)

Studiet kan f.eks. inngå i et forutgående studieløp til praktisk-pedagogisk utdanning eller som videreutdanning for lærere. Studiet er også egnet for arbeid i kulturskole og det frivillige musikkliv.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:05:07