Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2013–2014)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten har kunnskap om

 • musikalske teknikker
 • vitenskapelige metoder innenfor musikkvitenskap
 • musikkteoretisk tilrettelegging
 • repertoar innen ny kunstmusikk fra 1900-tallet
 • musikalske teknikker

FERDIGHETER
Studenten har etter endt studium

 • økt ferdighetsnivå innen sang og spill
 • ferdigheter i å anvende forskning som metode innen vitenskapelige emner
 • ferdigheter i å tilrettelegge for musikalske aktiviteter
 • ferdigheter i å vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teoretisk forståelse
 • økt ferdighetsnivå innen kor og samspill
 • ferdigheter i å tilrettelegge for musikalske aktiviteter
 • utviklet fagdidaktisk kunnskap og kan reflektere over ulike aspekter ved musikkformidling gjennom konsertproduksjon og prosjekter.


GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan

 • planlegge, vurdere og gjennomføre musikkaktiviteter for skole og musikklivet generelt.
 • styrke den akademiske musikkompetansen gjennom vitenskapelig arbeid.
 • utvikle kompetanse i å tilrettelegge for musikkproduksjoner.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 03:04:49