Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?