Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2013–2014)

Undervisningen i musikk skjer i et internasjonalt perspektiv, der flerkulturelle innfallsvinkler er en viktig del av studentenes arbeid.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 03:10:04