Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2013–2014)

Undervisningen i musikk skjer i et internasjonalt perspektiv, der flerkulturelle innfallsvinkler er en viktig del av studentenes arbeid.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 03:54:11