Om studiet

Ønsker du å videreutdanne deg som lærer, bør du absolutt vurdere å ta faget norsk, da dette er blant fagene hvor det vil bli størst behov for lærere i tiden framover.

Norsk 2 bygger på Norsk 1 og vil gi deg innsikt i norsk språkhistorie, utviklingen av og variasjon i det norske språket. Du vil også bli kjent med den rike litterære arven som forfattere gjennom tidene har etterlatt seg.

Etter endt studium vil du ha et godt grunnlag for å undervise i norsk på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen.

Undervisning

Undervisningen foregår på dagtid, to dager i uka.

Publisert 15. okt. 2021 13:47 - Sist endret 15. okt. 2021 13:47