Programmet tar ikke opp nye studenter

Norsk 2 for grunnskolelærarutdanning 1-7 (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Ikke opptak i år.

Norsk 2 for grunnskolelærarutdanning 1-7 (30 studiepoeng) er valgbar enhet i 4-årig grunnskolelærerutdanning i 3. studieår. Studieplanen for aktive kull finnes under.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
Studieleder Lin Elisabet Ramberg