Hvorfor velge dette programmet?

Fordi påbyggingsstudiet i norsk er nettbasert egner det seg godt til deg som allerede jobber som lærer.

Det nettbaserte studiet har i tillegg frivillige samlinger. Tre ganger i semesteret blir det holdt todagers-samlinger på studiested Halden, der fagstoffet blir bearbeidet og utdypet. Resten av undervisningen vil være nettbasert – blant annet med nettmøter, deling av skjermopptak og opptak av forelesninger, diskusjonsforum, og andre skriftlige og muntlige arbeidsformer som kan gjennomføres digitalt. Nettmøtene vil være 1-2 timer på dagtid hver uke utenom de ukene det er samling.

Du trenger en PC med webkamera, headsett med mikrofon og god nettilgang. Informasjon om annen programvare vil bli gitt ved semesterstart. Det blir gitt opplæring i de verktøyene som skal brukes.