Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Studiet er nettbasert. I tillegg blir det arrangert frivillige samlingar på studiestad Halden. Sjå Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Norsk påbygging gir deg, sammen med godkjent lærerutdanning, en solid faglig basis for å undervise i norsk i grunnskolen og i den videregående skolen. Studiet tar også sikte på å utvikle en faglig solid norsklæreridentitet.

Norsk påbygging består av to emner og er knyttet til fire fagområder:

  • Litteraturvitenskaplig teori og metode
  • Temastudium i litteratur
  • Språkteori og metode
  • Temastudium i språk

De konkrete temaene som inngår i temastudiene i litteratur og språk blir presentert i god tid før studieåret begynner.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
Førsteamanuensis Åshild Søfteland