Jobb og videre studier (2019–2020)

Studiet kan gå inn som ein del av ein bachelorgrad eller som vidareutdanning i norsk.

Studentar som har ein bachelorgrad som inkluderer 90 studiepoeng i norsk (norsk årsstudium og norsk påbygging eller tilsvarande), vil normalt vere kvalifisert for opptak til masterstudium i norsk/nordisk, for eksempel Masterstudium i norsk i skolen ved Høgskolen i Østfold.

Sjå dei einskilde masterutdanningene for meir informasjon om opptakskrav.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 13:35:18