Opptak

Bestått årsstudium i norsk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.