Programmet tar ikke opp nye studenter
resource:fs-studieprogram-document-language-link: null

Jobb og videre studier (2013–2014)

Målgruppe er studenter i Grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Samfunnsfag (30 stp) fyller kompetansekravet som er bestemt for å kunne bli tilsatt som lærer i samfunnsfag på mellom- og ungdomstrinnet i norsk skole.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. okt. 2019 22:22:23