Jobb og videre studier (2021–2022)

Studiet kvalifiserer spesifikt for arbeid ved overvåking-, postoperativ- og intensivavdelinger. Studentene får også gode kvalifikasjoner som medfører at de er ettertraktede kandidater til arbeid ved alle avdelinger med akutt og kritisk syke pasienter.

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier. Kontakt studieleder for veiledning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:05:10