Studieopphold i utlandet (2021–2022)

Studenten kan benytte to-tre uker av kliniske studier i 3. semester til studier i utlandet, etter nærmere avtale. Hjelp og informasjon gis av studieleder ved videreutdanningen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 03:54:36