Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
1½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2022
Undervisningsspråk:
Norsk. Enkelte tema kan undervises på engelsk.
Studiested:
Fredrikstad og praksisfelt.
Semesteravgift:
NOK 800

Videreutdanningen i operasjonssykepleie er en spesialistutdanning som gir deg en sykepleiefaglig fordypning og etterspurt kompetanse.

Kontakt

Studieveileder: Anniken Marie Hanssen

Telefon: +47 69608086

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig

Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
instituttleder Laila Garberg Hagen