Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
1½ år
Studiestart:
Vår 2021
Undervisningsspråk:
Norsk. Enkelte tema kan undervises på engelsk.
Studiested:
Fredrikstad og praksisfelt.
Åpner for søking:
1. september 2020
Ordinær søknadsfrist:
1. oktober 2020
Semesteravgift:
NOK 600

Videreutdanningen i operasjonssykepleie er en spesialistutdanning som gir deg en sykepleiefaglig fordypning og etterspurt kompetanse.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for helse og velferd,
studieleder Randi Magnus Sommerfelt.