Jobb og videre studier (2021–2022)

Videreutdanning i operasjonssykepleie gir spesialkompetanse innen hygiene og kirurgi som setter deg i stand til å arbeide med akutt kritisk syke pasienter som er i behov av kirurgiske inngrep og undersøkelser. Studiet kvalifiserer til arbeid i operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter/ kirurgisk poliklinikk, akuttmottak/skadestuer, legevakt, katastrofeteam, sterilsentral og i katastrofe- og krigsområder.

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier. Kontakt studieleder for veiledning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:19:20