Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2014–2015)

Fordypningsstudiet Utefag kan tas som en del av grunnutdanning i førskolelærerutdanningen eller som et fritt fagstudium eller som del av annen bachelorgrad.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 16:24:28