Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2014–2015)

Det legges ikke opp til at deler av Utefag kan tas i utlandet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 10:33:13