Hvorfor velge dette programmet?

Liker du å leke med nye ideer og prosjekter? Hos oss lærer du å sette ideene ut i livet – enten som gründer eller som arbeidstaker. Gjennom studiet trenes du opp til å være en drivkraft innen entreprenørskap og innovasjon i både privat og offentlig sektor.

Innhold i studiet

På studiet lærer du om entreprenørskap, om hvordan du jobber kreativt og skaper en kultur for nytekning sammen med andre. Du lærer også hvordan du leder prosesser der gode ideer blir til ferdige produkter og tjenester.

Du lærer å jobbe i team fra dag en, og studiet er særlig rettet mot næringslivet med reelle samarbeidsprosjekter i tilknyttede bedrifter.

Gjennom vårt studium får du verktøy for å håndtere teamarbeid, og teamarbeidet hjelper deg med å oppdage egne svakheter og styrker.

Gjennom studiet lærer du metoder for å utvikle ideer, og får verktøy for å starte egne livskraftige virksomheter.

Blant de mange spennende emnene det undervises i på dette studiet er produktutvikling, kreativitet og entreprenørskap, prosjektledelse og prosjektutvikling. Mer om alle emnene.

Noen av emnene undervises på engelsk, og dette gjør det mulig for utenlandske studenter å delta i vår undervisning. Dette er berikende både for lærere og studenter.

Studiemiljø

Undervisningen i dette studiet er variert og består av både prosjektarbeid, seminarer, bedriftsbesøk og forelesninger. Vi benytter oss også av gjesteforelesere fra andre undervisningsinstitusjoner, næringslivet eller fra offentlig sektor.

Gjennom studiet samarbeider studentene tett med lokale, regionale og internasjonale bedrifter. Listen over samarbeidspartnere inkluderer kjente bedrifter som Nexans, FresenusKabi, Norske Skog, KnowIt m.fl. og også offentlig sektor som kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Marker m.fl.

EKTE SKAPERGLEDE: Høstens store utfordring var å bygge bruer over Børtevannet i Sarpsborg. De fleste kom tørrskodde over.

Gjennom studiet vil du som student arbeide mye i grupper på 3-5 studenter. Teamarbeid vektlegges, fordi det er den virkeligheten du som student vil møte når du går ut i jobb.

Studentene har gjennom studiet tilgang til våre labber og vår Makerspace. Dette gir studentene muligheter til å utforske sine ideer, produsere prototyper av sine ideer og til å teste om deres ideer er «liv laga». 

PÅ HENGENDE HÅRET: Det står ikke på innsatsviljen når studentene skal teste ut egne brokonstruksjoner.

Studenter på Innovasjon og prosjektledelse har de siste årene hevdet seg helt i teten i NM for Studentbedrifter. Senest i fjor hentet studenter fra Innovasjon og prosjektledelse hjem prisen for beste forretningsplan, og dette var 4. år på rad at Høgskolen i Østfold hentet hjem denne prisen.

I det avsluttende studieåret gjennomføres bachelorprosjektet og dette stilles ut på den årlige EXPO-utstilling ved Avdeling for ingeniørfag. EXPO finner sted i Smia på studiestedet i Fredrikstad og er åpen for publikum.