Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2019)

Fullført studium kvalifiserer for opptak til Master in Applied Computer Science. Det kvalifiserer også for andre masterstudier i inn- og utland.

En bachelor i digitale medier gir det deg mulighet til å søke jobber i bransjer som jobber med digital teknologi og kommunikasjon, for eksempel web- og designfirmaer, kommunikasjonsbyråer, konsulentselskaper, mediehus, markeds- og informasjonsavdelinger eller forlag. Med denne utdannelsen kan du blant annet jobbe som interaksjonsdesigner, informasjonsarkitekt, kommunikasjonsrådgiver eller spillutvikler.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2020 03:58:33