Om studiet

Innhold i studiet 

Dette studiet gir deg en solid forståelse av hvordan digitalisering utfordrer etablert kunnskap innen organisasjon og ledelse. I tillegg får du kompetanse til å påvirke denne utviklingen.

Du kan velge mellom to fordypninger:

Software Engineering og Business Intelligence
Med en fordypning i Software Engineering og Buisness intelligence lærer du å bruke Business Intelligence til å løse virksomhetsproblemer og bruke dette til å støtte ledelsesbeslutninger. I tillegg lærer du å gjennomføre omfattende softwareutviklingsprosjekter i team. Du får også trening i å bruke moderne metoder, teknikker og verktøy innen software engineering.

Du kan velge blant flere spennende valgemner, for eksempel Datasikkerhet i utvikling og drift, Informasjonssikkerhet, Mobilprogrammering og Datanettverk.

Datasikkerhet og web
Med en fordypning i Datasikkerhet og web lærer du å planlegge, designe og utvikle og evaluere nettsteder. Du lærer også å administrere og drifte dem. Du vil også lære deg å forstå grunnleggende sikkerhetsaspekter, potensielle farer og fornuftig bruk av informasjonsteknologi, slik at du kan håndtere sikkerhetsarbeid i en organisasjon.

Du kan velge blant flere spennende valgemner, for eksempel Grafisk design, Business Intelligence, Big data: lagring og bearbeiding og Innføring i operativsystemer.

I begge fordypningene får du grunnleggende kompetanse innen programmering, databasesystemer, datasikkerhet, økonomi, markedsføring, prosjektledelse og forretningssystemer.

I ditt siste semester skal du skrive en bacheloroppgave, hvor du sammen med medstudenter jobber på et konkret prosjekt i en bedrift.

Du kan lese mer om de ulike emnene i studieplanen.
Visste du også at du kan ta deler av studiet i utlandet?

Studiemiljø

Teknologi er ikke bare kreativt og gøy, det kan også være sosialt! Studentene på Informasjonssystemer kan eksperimentere med teknologi i sin egen VR-lab, robotlab eller i IT-studentenes velutstyrte MakerSpace. I MakerSpace kan du utfolde deg innen robotikk, programmering, droner, 3D-printing med mer. Som student ved Høgskolen i Østfold er du også del av et større miljø med studentforeninger og aktiviteter.

Mange av studentene velger å bo nært skolen i studentboligene som drives av Studentsamskipnaden

 

Publisert 12. okt. 2021 12:15 - Sist endret 6. des. 2021 09:48