Hvorfor velge dette programmet?

I dette studiet har du mulighet til å velge blant tre ulike profiler:

Profil 1 er for deg som ønsker generell kompetanse innen informasjonsteknologi og/eller skal undervise i informasjonsteknologi på ungdomsskole eller videregående skole. Her lærer du om grunnleggende programmering, webutvikling, datasikkerhet, informasjonsarkitektur og utvikling av interaktive nettsteder. Med denne profilen har du også mulighet til å gå videre på et bachelorstudium i informasjonssystemer med fordypning i datasikkerhet og web eller digitale medier og design.

Studiemodell - profil 1

2. Semester Innføring i datasikkerhet Informasjonsarkitektur Utvikling av interaktive nettsteder
1. Semester Teknologi og samfunn Innføring i programmering Webutvikling
  10 stp 10 stp 10 stp

Profil 2 er for deg som ønsker å gå videre på et bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer eller informasjonssystemer. Her lærer du om programmering, databasesystemer, datasikkerhet og webutvikling.

Studiemodell - profil 2

2. Semester Innføring i datasikkerhet Programmering 2 Databasesystemer
1. Semester Teknologi og samfunn Programmering 1 Webutvikling
  10 stp 10 stp 10 stp

Profil 3 er for deg som ønsker å gå videre på et bachelorstudium i digitale medier og design. Her lærer du om designmetoder, prototyping, videoproduksjon, 3D modellering og grafisk design.

Studiemodell - profil 3

2. Semester Grafisk design Skisser og prototyper 3D-modellering
1. Semester Teknologi og samfunn Designmetoder Videoproduksjon

Ønsker du å gå videre på bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer , men mangler særkravet i matematikk. Avdeling for informasjonsteknologi arrangerer forkurs i matematikk som foregår i perioden april – juni 2019, med undervisning to kvelder i uka.