Jobb og videre studier (2022–2023)

Årsstudiet er en fin innfallsvinkel til videre studier ved instituttet, samtidig som du får en grunnleggende innføring i informasjonsteknologi.

Avhengig av hvilken profil du velger, kan du etter endt utdanning søke deg inn via lokalt opptak til:

  • bachelorstudiet i informasjonssystemer fra og med 2. studieår
  • bachelorstudiet i digitale medier og design fra og med 2. studieår
  • bachelorstudiet i informatikk – design og utvikling av IT-systemer fra og med 2. studieår

Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon arrangerer forkurs i matematikk for deg som ønsker å gå videre på bachelorstudiet i informatikk – design og utvikling av IT-systemer, men som mangler særkravet i matematikk.

Yrkesmulighetene med kun et årsstudium er noe begrensede. Studiet bør derfor primært påbygges til et bachelorstudium. Læringsutbyttet vil imidlertid kunne gi deg grunnlag for enklere jobber som webutvikler, innen brukerstøtte, eller innen salg og markedsføring.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:09:28