Programmet tar ikke opp nye studenter

Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Ikke opptak 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Ikke opptak i år.

Er du opptatt av hvordan vi skal kunne sikre fremtiden vår gjennom rent drikkevann, sikker mat, nye medisiner og en bærekraftige energiløsninger i moderne prosessindustri?

Kjemifaget er læren om hvordan stoffer er bygd opp og hvordan de reagerer. Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien, gir deg kompetanse om prosesskjemi og analytisk kjemi rettet mot industri og næringsliv.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder Beate Aksnes Horrigmo

Telefon: +47 696 08 867

E-post: studier-fred@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for ingeniørfag