Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2019)

Etter fullført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag kan kandidaten fortsette med master-/sivilingeniørstudier (2 år) i inn- og utland. Hvile mastergradsutdanninger en kan søke, avhenger av valgt studieretning innen bachelorutdanningen.

For studenter med Bachelor i ingeniørfag - kjemi er masterstudier ved følgende studiesteder spesielt aktuelle:

  • NTNU, Trondheim
  • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), Ås
  • Chalmers i Göteborg
  • Universitetene i Stavanger, Bergen og Oslo
  • Høgskolen i Sørøst-Norge

Yrkesmuligheter
Studiet er tilpasset regionens og nasjonale behov med hensyn til arbeid både i privat næringsliv og offentlig sektor.
Bachelor i ingeniørfag - kjemi gir mange jobbmuligheter innen bl.a. næringsmiddel, farmasøytisk eller kjemisk industri, med forskjellige arbeidsoppgaver - planlegging, prosjektering og daglig drift.  I laboratorier utføres analyser, kvalitetskontroll, utvikling og forskning. Det er gode muligheter for arbeid innen material- og energiteknologi eller miljørelaterte utfordringer. I tillegg arbeider kjemiingeniører innen salg av kjemisk utstyr og analyseinstrumenter eller undervisning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 03:12:37