Programmet tar ikke opp nye studenter

Kroppsøving og idrett for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden. Hoveddelen av undervisningen foregår i Halden. Deler av undervisning vil foregå i høgskolens lokaler i Fredrikstad og på andre eksterne arenaer, se informasjon i semesterplaner.

Kroppsøving og idrett for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) er valgbar enhet i 4-årig grunnskolelærerutdanning i 4. studieår. Studieplanen for aktive kull finnes under.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

Avdeling for lærerutdanning.
Studieleder Jarl Hagen