Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Ikke oppstart vår 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. september
Ordinær søknadsfrist:
1. oktober
Semesteravgift:
NOK 800

Ikke opptak i år.

Er du sykepleier og ønsker å lære mer om observasjoner, vurderinger og tiltak for å kunne ivareta spesialiserte sykepleierfunksjoner?

Kommunehelsetjenesten har et stort behov for sykepleiere med spesialkompetanse. Gjennom studiet vil du få avansert beslutnings- og handlingskompetanse med spesielt fokus på den akutt syke eldre pasienten og personer med demens, inkludert helseteknologiens utfordringer og muligheter.

Studiet er relevant for deg som jobber i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i andre deler av helsetjenesten.

Kontakt

Studieveileder: Nina Buskoven       

Telefon: +47 696 08 899

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Instituttleder Laila Garberg Hagen