Jobb og videre studier (Vår 2022)

Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (masteremner, 15 studiepoeng) vil gi et kompetanseløft som er ønsket og etterspurt i kommunehelsetjenesten.

  • Beståtte emner vil kunne godskrives inn i en mastergrad ved senere opptak til Masterstudium i klinisk sykepleie, studieretning Avansert klinisk allmennsykepleie (HiØ).

  • Studieretningen Avansert klinisk allmennsykepleie reguleres av forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16.01.2020. Fullført og bestått masterstudium kvalifiserer til spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 03:12:45