Jobb og videre studier (2020–2025)

Studenter som har gjennomført og bestått mastergradsstudiet kvalifiserer for arbeid i grunnskolens mellomtrinn 5-7, og for ungdomstrinnet 8-10.

Oppnådd mastergrad vil kvalifisere for å søke opptak til relevante doktorgradsstudier alt avhengig av hvilke masterfordypningsfag studentene har valgt.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 03:50:40