Opptak

Generell studiekompetanse, og

spesielle opptakskrav:

  • minst 35 skolepoeng, og
  • minst gjennomsnittskarakteren 3 i norsk (393 timer hovedmål, sidemål og muntlig), og
  • minst gjennomsnittskarakteren 4 i matematikk (224 timer).
    Karakterkravet i matematikk gjelder ikke hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1, R2 eller tilsvarende.