Jobb og videre studier (2020–2021)

Som del av en lærerutdanning, fyller Matematikk, årsstudium kompetansekravet som er bestemt for å kunne bli tilsatt som lærer i matematikk på 5. - 10. trinn i norsk skole.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:07:30