Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2017)

Målgruppen for studiet er studenter i Grunnskolelærerutdanningen 5 - 10.

Matematikk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) fyller kompetansekravet som er bestemt for å kunne bli tilsatt som lærer i matematikk på mellom- og ungdomstrinnet i norsk skole.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:07:43