Jobb og videre studier (2019–2021)

Mastergradsstudiet kvalifiserer for arbeid i både primær- og spesialisthelsetjeneste, for stillinger som omfatter klinisk, forsknings- og/eller utviklingsarbeid.

Mastergraden gir, etter godkjente karakterkrav, kompetanse for å søke opptak til doktorgradsstudier i eksempelvis Sykepleievitenskap (Universitetet i Oslo), Lindrende behandling /Palliative Care (NTNU), Samfunnsmedisin (NTNU), Helsevitenskap (NTNU), Personorientert helsearbeid (Universitetet i Sørøst-Norge) og forskarutbildning i omvårdnad / Doctoral studies in Nursing (Karlstads universitet).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 03:58:17