Studieopphold i utlandet (2019–2021)

Studentene oppfordres til å ta deler av studiet ved en samarbeidende institusjon i utlandet. Utveksling er først og fremst aktuelt i andre semester. Avdeling for helse og velferd har bl.a. avtale med University Ulster og Queensland University of technology, Australia (QUT). University Ulster tilbyr sykepleierutdanning på masternivå, og tilbud om emnene Advanced Methods in Research and Development in Health and Social Care og Person Centered Practice. Ved QUT er følgende emner vurdert relevante (med forbehold om endringer):

  • NSN701 Advanced Health Assessment

  • HLN004 Chronic Conditions Prevention and Management

  • NSN724 Specialisation in Acute (vår understreking) or Cancer Nursing

  • PUP038 Contemporary Health Promotion

Av både læringsmessige og økonomiske grunner anbefales utveksling som strekker seg over ett semester og erverving av 30 studiepoeng. Se mer informasjon på høgskolens nettsider for samarbeidspartnere og kontaktinformasjon for internasjonalisering:https://www.hiof.no/studier/utveksling/kontaktpersoner/index.html#hv

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 03:19:30