Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Bachelor i sykepleie, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.