Hva lærer du? (Høst 2021)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har:

  • solid kunnskap om språk, litteratur og kulturell egenart i de engelsktalende land

Ferdigheter
Kandidaten har:

  • svært gode ferdigheter i å bruke engelsk skriftlig og muntlig

  • gode ferdigheter i kritisk analyse, selvstendig tenkning og evne til å uttrykke egne refleksjoner

Generell kompetanse
Kandidaten har:

  • utviklet holdninger som fremmer god læring og stimulerer den intellektuelle nysgjerrighet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:07:41