Jobb og videre studier (Høst 2021)

Studiet kan kombineres med andre fag ved høyskoler og universitet, og kan inngå som del av en bachelorgrad, f.eks. som fordypning i engelsk i Bachelorstudium i språk (HiØ).

Med bestått bachelorgrad med fordypning i engelsk kan studenten søke seg videre til mastergradsstudium. Ved Høgskolen i Østfold tilbys Masterstudium i fremmedspråk i skolen (språkvalg engelsk), og ved andre universiteter og høgskoler tilbys mastergrader innen engelsk/engelskdidaktikk.

En mastergrad i skolerelevante fag (for eksempel engelsk) og praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer for lektorkompetanse i skoleverket.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:12:21