Programmet tar ikke opp nye studenter

Mentorskap i en flerkulturell kontekst (5 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
5
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2010
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

Avdeling for helse og velferd