Hvorfor velge dette programmet?

Du får god individuell oppfølging fra lærerne, og læringsprosessen skjer også i samarbeid med dine medstudenter. Emnene omfatter blant annet kommunikasjon, formfokus i undervisningen og interkulturell læring.

Videre vil du lære om bruk av litteratur i undervisningen og forberede deg på masteroppgaven med metode- og prosjektarbeid. Du vil fordype deg i språklig variasjon, elevspråk og barne- og ungdomslitteratur. De siste semestrene i studiet skriver du en masteroppgave om et selvvalgt tema.

Studiet er et samarbeid mellom Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet og Høgskolen i Østfold. Vi gjør oppmerksom på at svensk lov sier at studenter som ikke er EU/EØS-borgere MÅ betale studieavgift. Det betyr at studenter som ikke er EU/EØS-borgere må betale studieavgift for de svenske emnene som inngår i programmet - se mer informasjon hos Linnéuniversitetet.

Ofte stilte spørsmål

Jeg skal være deltidsstudent. Må jeg ta emnene i en bestemt rekkefølge?

Du har stor frihet å velge rekkefølgen, men vi anbefaler for heltidsstudenter at du begynner med Interkulturell læring, Fokus på form, og Kommunikasjon. For deltidsstudenter anbefaler vi å begynne med Interkulturell læring og Kommunikasjon. For begge alternativene (heltid/deltid) bør emnet Metode og prosjekt tas før Masteravhandlingen.

Det er lenge siden jeg har jobbet med målspråket/har studert, vil jeg klare å henge med på programmet?

Du kan gå inn på spraak.net og få tips om hvordan du kan forberede deg til de ulike emnene.

Foregår all undervisning på målspråket?

Ja, men alle lærere forstår «skandinavisk».

Hvor finner jeg praktisk informasjon om studiet?

spraak.net og i studieplanene på hiof.no.

Når får jeg vite når og hvordan nettundervisningen finner sted?

Hvert emne vil ha en detaljert beskrivelse av hvordan undervisningen foregår. Den vil du få på læreplattformen for det enkelte emnet.

Hvordan kommer jeg i gang med studiet?

Du kan gå inn på spraak.net og få tips om hvordan du kan forberede deg til de ulike emnene. Skriv til kontaktpersonene hvis du lurer på noe.
Engelsk: Eva Margareta Lambertsson Björk
Fransk: Franck Orban
Spansk: Berit Grønn
Tysk: Kåre Solfjeld

Er det obligatorisk deltakelse på undervisningen (samlinger og nettundervisning)?

Samlinger er ikke obligatoriske, men vi anbefaler at man deltar. For nettundervisning er det ulik praksis i de ulike emnene, dette får man informasjon om ved studiestart. 
OBS! I høstsemesteret 2020 er det ingen fysiske samlinger på grunn av coronapandemien.

Hvilken læringsplattform skal jeg bruke?

For Høgskolen i Østfolds emner brukes Canvas, og det samme gjelder Göteborgs universitet, men da er det Göteborgs universitet sin egen Canvas. Linnéuniversitetet bruker en plattform som heter MyMoodle.

Hvor finner jeg pensumlistene?

De finner du i emnebeskrivelsene for de ulike emnene som igjen finnes i studiemodellen.

Hvor får jeg kjøpt kompendiene?

De blir tilgjengelig på læringsplattformene.

Må jeg kjøpe bøkene?

Ja, det bør du gjøre – alternativt kan du prøve å låne pensum.

Når foregår undervisningen i de forskjellige emnene?

Dette får du informasjon om ved studiestart. Vi har svært liten synkronundervisning på nett.

Når blir eksamensdatoene klare?

De er klare ved studiestart.

Må jeg komme til Halden for å avlegge eksamen?

Vi har ingen skriftlige skoleeksamener i dette programmet. Muntlig avsluttende eksamen med forsvar av masteravhandlingen avtales individuelt.
OBS! I høstsemesteret 2020 sløyfes den muntlige delen av eksamen og erstattes av et refleksjonsnotat på grunn av coronapandemien.

Hva slags utstyr behøver jeg ha for å følge nettundervisningen?

Se informasjon om utstyr på nettsiden Nettstudier i fremmedspråk.

Hvor kan jeg henvende meg for å få teknisk hjelp med PCen/MACen min?

Du kan ta kontakt med IT-vakt

Er det flere samlinger i løpet av studiet?

Vi tilbyr vanligvis 2-dagers oppstartsamlinger i begynnelsen av hvert semester – i august i Halden, i januar i Göteborg. I mars hvert år tilbyr vi et dagsseminar for de som skriver på masteravhandlingen sin. Nå som vi er i en coronasituasjon blir oppstartsamlingen som skulle funnet sted i Halden i stedet digital. Hvordan det blir med samlingen i Gøteborg i januar kommer vi tilbake til når vi vet mer om retningslinjene vedrørende dette.

Kontaktinformasjon til koordinatorer, lærere og administratorer i masterprogrammet

Koordinatorer

Kommunikation (LNU)

Fokus på form i språkundervisningen (GU)

Interkulturell læring (HiØ)

Litteratur i undervisningen 2 (HiØ)

Elevspråksanalyse (HiØ)

Språklig variasjon (HiØ)

Litteratur i undervisningen 1 (LNU)

Metod och projekt (GU)


Administration