Hvorfor velge dette programmet?

Du får god individuell oppfølging fra lærerne, og læringsprosessen skjer også i samarbeid med dine medstudenter. Emnene omfatter blant annet kommunikasjon, formfokus i undervisningen og interkulturell læring.

Videre vil du lære om bruk av litteratur i undervisningen og forberede deg på masteroppgaven med metode- og prosjektarbeid. Du vil fordype deg i språklig variasjon, elevspråk og barne- og ungdomslitteratur. De siste semestrene i studiet skriver du en masteroppgave om et selvvalgt tema.

Studiet er et samarbeid mellom Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet og Høgskolen i Østfold. Vi gjør oppmerksom på at svensk lov sier at studenter som ikke er EU/EØS-borgere MÅ betale studieavgift. Det betyr at studenter som ikke er EU/EØS-borgere må betale studieavgift for de svenske emnene som inngår i programmet - se mer informasjon hos Linnéuniversitetet.