Studieopphold i utlandet (2022–2026)

Det er lagt til rette for studentutveksling i 4. semester for deltidsstudenter ved følgende samarbeidsinstitusjoner:

  • Queensland University of Technology, Australia

  • Linnéuniversitetet, Sverige

Ved utveksling til Australia, må deltidsstudenter ta fulltidsstudium i utvekslingssemesteret for å få visum. Andre studieår må derfor komprimeres til 4. semester på utveksling (30 studiepoeng).

Emnet/emnene som studenten ønsker å følge under utenlandsoppholdet, skal godkjennes på forhånd for innpassing i studieprogrammet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juni 2022 03:10:57